GoldSeason 47 Nguyễn Tuân lấy ý tưởng từ Manhattan – trái tim của thị trấn New York ( Mỹ ), Chung cư 47 nguyễn tuân là Tổ hợp chung cư đầu tiên tại Thủ Đô được xây dựng bởi công ty Moore Ruble Yudell có trụ sở