The Coastal Hill thuộc tổ hợp Tòa chung cư FLC QUY NHƠN khi là khách sạn tối đa VN bao gồm quy mô 1.500 phòng với tổng vốn đầu tư cho 2.800 tỷ vnđ sẵn sàng chuẩn bị được chủ đầu tư FLC ban bố đầu tiên, hãy