Chung cư Chung cư Thống Nhất Nguyễn Tuân nằm ngay 82 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội sẵn sàng được đưa ra thị lớp và được sản xuất bởi Công ty TNHH Thống Nhất – Bắc Việt Nam một trong các đơn vị đã triển khai chiến thắng nhiều